Saturday, November 29, 2014

Ofogh Iran

1 comment:

Tirdad Gharib said...

Khanoumhaye Nazanin Irani (kaharan) Dar Dakhel Iran,Va Dar Kharej as Iran Va Aghayaneh Besiar Khoube Irani Dar Dakhel Iran, Va dar Karej as Iran,Douroud Faravan mifrestam be Hameh.Dar Marhaleye Aval Mikhastam Tashakor faravan be Baradareh Azizemoun Ke Site Aryamehr Besiar Ziba ra dar ekhtiareh ma Gozashtand Sepasgozari Konam. Besiar Mamnounam as Mosahebeye besiar Zibayi ke Shahzadeh Reza Pahlavi dar Ekhtiareh ma Gozashtand, Besiar Mamnounam Shahzadeh Reza Pahlavi.Dar Marhaleye Dovom ,Allahazrat Homayoun Shahanshah Aryamehr Va Oliahazrat Shahbouneye Nazaninemoun Hamisheh dar Galbeh Man Hastand,va kahand boud va Ta Abad va as samimeh galb douseshoun daram va kaham Dasht .Arezouye man inast ke Hameye Kaharaneh Irani,Va Baradaraneh Irani Betavanand Azadaneh dar Keshavar Iran Azad Zendeghi Bokonand.Ba tasahkor Faravan Tirdad Gharib.